DHZ Bijacovce

Dobrovoľný hasičský zbor Bijacovce bol založený v roku 1928 odkedy sa formoval či už personálne alebo materiálne. Za ďalší významný rok treba považovať rok 2008, kedy sa naše družstvá začali aktívne zúčastňovať hasičských pohárových súťaží a neskôr v roku 2011 byť súčasťou Regionálnej hasičskej ligy Spiš, kde reprezentujú obec, DHZ Bijacovce doteraz.

Od roku 2009 členovia nášho DHZ každoročne organizujú jednu z najväčších hasičských súťaži na Slovensku s názvom Hasičský deň, ktorej súčasťou je NOČNÁ hasičská súťaž – Memoriál Jána Šefčíka (1.predsedu DHZ Bijacovce).

Vďaka celoplošnému rozdeľovaniu prostriedkov MINV SR a obce každoročne „posilňujeme“ techniku a prostriedky pre zásahovú činnosť nášho DHZO.

Letný hasičský krúžok pre deti

Každoročne sa venujeme aj naším deťom z obce a v mesiacoch jún-september organizujeme tréningy pre deti vo veku od 5-15 rokov.

ROK 2021

V SEZÓNE 2020 NÁS PODPORUJÚ