Meno a priezvisko  Funkcia v DHZ  Kontakt
 Bohuš Dzugas  predseda DHZ (člen výboru)  0944 433 431
 Lukáš Soľár  veliteľ DHZ (člen výboru)  0905 304 134
 Michal Lepeták  pokladník DHZ (člen výboru)  0915 870 842
 Martin Kubík  strojník (člen výboru)  0907 409 796
 Katarína Dudźáková  tajomník (člen výboru)  0918 748 588
 Nikola Soľárová  referent pre mládež (člen výboru)
 Zdenka Dudová  člen výboru
 Peter Bašta  člen DHZ
 Michal Beličák  člen DHZ
 Václav Šefčík  člen DHZ – predseda revíznej komisie
 Ján Burík  člen DHZ
 Jozef Burík  člen DHZ – člen revíznej komisie
 Ján Jarab  čestný člen DHZ
 Peter Kaľavský  člen DHZ
 Ján Kožár  čestný člen DHZ
 Adam Novák  člen DHZ – člen revíznej komisie
 Juraj Novák  člen DHZ
 Pavol Novák  čestný člen DHZ
 Zdeno Orinin  člen DHZ
 Michal Vaľko  člen DHZ
 Pavol Sedlák  člen DHZ
 Matej Soľár  člen DHZ
 Denis Soľár  člen DHZ
 Peter Tomusko st.  čestný člen DHZ
 Miroslav Voško  člen DHZ
 Patrícia Nováková  člen DHZ
 Lenka Šefčíková  člen DHZ
 Dávid Pavlík  člen DHZ
 Klaudia Dzugasová  člen DHZ
 Mária Pomorská  člen DHZ
 Iveta Kokoruďová  člen DHZ
 Kristína Patakyová  člen DHZ
 Anna Blaščáková  člen DHZ
 Gabika Patakyová  člen DHZ
 Lenka Suchá  člen DHZ
 Simona Bednárová  člen DHZ
 Dávid Gonda  člen DHZ
 Kristián Kožuch  člen DHZ
 Jozef Tejbus  člen DHZ
 Lukáš Škovira  člen DHZ
 Adam Kačír  člen DHZ
 Daniel Šefčík  člen DHZ
 Patrícia Bačová  člen DHZ
 Tamara Krajníková  člen DHZ
 Ema Iľašová  člen DHZ
 Lívia Topoliová  člen DHZ
 Lea Ľachová  člen DHZ